6983886810 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής alextselika@gmail.com